OTEPÄÄ GOLFKESKUS TIETOSUOJAEHDOT

Täältä löydät kaikki tiedot Otepää  Golfin tietojenkäsittelypolitiikasta. Tavoitteenamme on olla luotettava kumppani henkilötietojesi käsittelyssä ja kunnioittaa oikeuksiasi.

1. MÄÄRITELMÄT

1.1 Termejä käytetään siten kuin ne on määritelty yleisissä ehdoissa. Henkilötietoihin liittyviä termejä käytetään tässä tietosuojakäytännössä siinä merkityksessä, joka niille on annettu yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), ja tässä määritellään vain ne termit, jotka ovat merkityksellisiä meille.

1.2 Rekisteröity on luonnollinen henkilö, josta meillä on tietoja tai tietoja, jotka tunnistavat luonnollisen henkilön, eli vierailija, pelaaja, asiakkaan edustaja jne. 

1.3 Tietosuojakäytäntö on tietosuojakäytäntömme teksti.

1.4 Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai on ilmaissut halunsa käyttää Palveluitamme, mukaan lukien Pelaaja ja Vierailija.

1.5 Sopimus tarkoittaa meidän ja Asiakkaan välistä sopimusta Palvelun tarjoamisesta tai muuta sopimusta, mukaan lukien yleiset sopimusehdot ja muut sovellettavat menettelyt ja käytännöt. 

1.6 Verkkosivusto on ensisijaisesti verkkosivustomme https://www.otepaagolf.com/ sekä sosiaalisen median sivumme (esim. Facebook, LinkedIn) ja mobiilisovelluksemme.

1.7 Vierailija on henkilö, joka käyttää Golfkeskusta tai verkkosivustoa. 

1.8 Palvelut ovat kaikenlaisia palveluitamme ja tuotteitamme.

1.9 Evästeet ovat datatiedostoja, jotka tallennetaan joskus verkkosivustolla kävijän laitteeseen.

2. YHTEENVETO

2.1 Olemme oikeushenkilöt Proformest OÜ, urheilukentän ja verkkokaupan ylläpitäjä SA Etelä-Eesti Golf ja Saga Golf AS, yhteystiedot: info@otepaagolf.com, jotka käsittelevät henkilötietojasi rekisterinpitäjinä.

2.2 Tietosuojaseloste on erottamaton osa meidän ja asiakkaan välistä sopimusta.

2.3 Tietosuojaselostetta sovelletaan rekisteröityihin, ja tietosuojaselosteen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme, jotka joutuvat kosketuksiin hallussamme olevien henkilötietojen kanssa. 

3. PERIAATTEET

3.1 Pyrimme käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Kaikkia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä prosessejamme, politiikkojamme, toimintojamme ja toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet: laillisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus, tarkoituksenmukaisuus, minimointi, tarkkuus, säilytyksen rajoittaminen, luotettavuus ja luottamuksellisuus sekä oletusarvoinen ja sisäänrakennettu tietosuoja. 

4. HENKILÖTIETOJEN KOOSTUMUS

4.1 Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja: 

(1) Rekisteröidyn meille luovuttamat henkilötiedot;

(2) Henkilötiedot, jotka syntyvät sinun ja meidän välisen tavanomaisen kaupankäynnin tuloksena; 

(3) Henkilötiedot, jotka rekisteröity on selvästi julkistanut (esim. sosiaalisessa mediassa);

(4) Palveluiden käytöstä syntyvät henkilötiedot (esim. tili, varausjärjestelmä, GolfBox);

(5) Henkilötiedot (esim. kilpailuissa otetut valokuvat, golfiin liittyvät tiedot (seurayhteys, HCP, kilpailutulokset, golfseuran tulokset, tiiausajat), harjoituksiin, kilpailuihin ja harjoitteluohjelmiin osallistumiseen liittyvät tiedot), jotka syntyvät verkkosivustolla ja Otepää Golfissa käynnin seurauksena;

(6) Henkilötiedot kolmansilta osapuolilta;

(7) Luomamme ja yhdistetyt henkilötiedot (sähköpostikirjeenvaihto tai tilaushistorialuettelo asiakassuhteen yhteydessä). 

5. KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET

Käytämme seuraavia lain mukaisia perusteita henkilötietojen käsittelyyn:

5.1 Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella tiukasti rekisteröidyn määrittelemissä rajoissa, laajuudessa ja tarkoituksissa. Rekisteröity antaa meille suostumuksensa vapaaehtoisesti, nimenomaisesti, tietoisesti ja yksiselitteisesti, esimerkiksi rastittamalla ruutu verkkosivustolla tai varausjärjestelmässä. Rekisteröidylle ilmoitetaan, että hän voi aina peruuttaa suostumuksensa. 

5.2 Sopimuksen tekemisen ja toteuttamisen yhteydessä voimme käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

(1) Sopimusta edeltävät toimenpiteet rekisteröidyn pyynnöstä;

(2) Asiakkaan ja/tai vierailijan tunnistaminen siinä määrin kuin asianmukainen huolellisuus edellyttää, esimerkiksi tietojen toimittaminen verkkokaupassa;

(3) Palveluiden tarjoamiseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen Asiakkaalle ja/tai Vierailijalle, esimerkiksi henkilötietojen siirto tilausten käsittelyä ja tavaroiden toimittamista varten ostajalta rekisteröidylle tai rekisteröidyn pyynnöstä kolmannelle osapuolelle; sekä henkilötietojen siirto kuljetus- ja/tai postipalvelujen tarjoajalle tavaroiden toimittamista varten;

(4) Asiakkaiden ja/tai vierailijoiden viestintä; 

(5) Asiakkaan maksuvelvoitteiden järjestäminen ja täyttämisen varmistaminen eli maksupalvelun järjestäminen, osamaksuhakemuksen jättäminen ja käsittely;

(6) saatavien esittäminen, toteuttaminen ja puolustaminen.

5.3 Oikeutettu etu tarkoittaa etujamme liiketoimintamme hallinnoinnissa tai toiminnassa, jotta voimme tarjota markkinoiden parhaita mahdollisia palveluita. Henkilötietojen käsittely ei saa kohtuuttomasti heikentää oikeuksiasi. Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

(1) Varausjärjestelmä ja HCP:n säilyttäminen. Voimme käyttää tietoja, jotta voit pelata golfia, järjestää kilpailuja ja harjoituksia sekä ylläpitää HCP:täsi.  

(2) luotettavan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi, mihin sisältyy henkilötietojen käsittely, joka on ehdottoman välttämätöntä tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseksi, rahanpesun tai terrorismin vastaisten vaatimusten noudattamiseksi tai petosten estämiseksi;

(3) hallinnoida ja analysoida -kävijäkantaa, jotta voidaan parantaa palveluiden saatavuutta, valikoimaa ja laatua sekä tarjota asiakkaalle parhaita ja yksilöllisimpiä tarjouksia asiakkaan suostumuksella;

(4) Verkkosivuston, sosiaalisen median sivujen, mobiilisovellusten ja muiden kanavien ja palveluiden käytön yhteydessä kerätyt tunnistetiedot ja henkilötiedot Kävijöistä ja Asiakkaista. Käytämme keräämiämme tietoja analysoidaksemme web-analytiikkaa tai mobiili- ja tietoyhteiskuntapalveluita, varmistaaksemme näiden kanavien toiminnan, parantaaksemme niitä, laatiaksemme tilastoja ja analysoidaksemme kävijöiden käyttäytymistä ja kokemuksia sekä tarjotaksemme parempia ja yksilöllisempiä palveluita;

(5) kampanjoiden järjestämistä varten, mukaan lukien henkilökohtaiset ja kohdennetut kampanjat, asiakas- ja kävijätyytyväisyyskyselyt sekä toteutettujen markkinointitoimien tehokkuuden mittaamista varten;

(6) tallenteiden tekemiseen. Voimme tallentaa golfkeskuksessa annettuja ilmoituksia ja ohjeita (esim. videotallenteet tiloissa) ja viestintävälineillä (sähköposti, puhelin jne.) sekä tietoja ja muita toteuttamiamme toimia ja tarvittaessa käyttää näitä tallenteita kyseisten ohjeiden tai muiden toimien todisteena;

(7) verkko-, tieto- ja kyberturvallisuussyistä, kuten piratismin, säädyttömyyden ja vihapuheen, propagandan ja totuudenvastaisen tiedon torjumiseksi toteutetut toimenpiteet sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu verkkosivuston turvallisuuden varmistamiseksi ja varmuuskopioiden tekemiseksi ja tallentamiseksi;

(8) saatamme jakaa henkilötietoja, kun teemme liiketoimintakaupan tai neuvottelemme liiketoimintakaupasta, johon liittyy koko liiketoimintamme tai omaisuutemme tai sen olennaisen osan myynti tai siirto, tai kun neuvottelemme liiketoimintakaupasta, johon liittyy koko liiketoimintamme tai sen olennaisen osan myynti tai siirto. Tällaisia liiketoimia voivat olla sulautuminen, rahoitus, yrityskauppa tai konkurssi tai konkurssimenettely;

(9) oikeudellisten vaatimusten laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.

5.4 Lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Esimerkiksi lakisääteiset velvoitteet käsitellä maksuja tai noudattaa rahanpesusääntöjä.

5.5 Uusi kohde. Jos henkilötietojen käsittelyä tehdään uuteen tarkoitukseen verrattuna siihen, jota varten henkilötiedot alun perin kerättiin, tai jos käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, arvioimme huolellisesti tällaisen uuden käsittelyn sallittavuuden. Määrittääksemme, onko käsittely uuteen tarkoitukseen yhteensopiva sen tarkoituksen kanssa, jota varten henkilötiedot alun perin kerättiin, otamme huomioon muun muassa seuraavat seikat:

(1) yhteys niiden tarkoitusten välillä, joita varten henkilötiedot kerättiin, ja niiden tarkoitusten välillä, joita varten jatkokäsittelyä suunnitellaan;

(2) asiayhteys, jossa henkilötiedot on kerätty, erityisesti rekisteröidyn ja meidän välinen suhde;

(3) henkilötietojen luonne, erityisesti se, käsitelläänkö erityisiä henkilötietoryhmiä tai rikostuomioihin ja rikoksiin liittyviä henkilötietoja;

(4) ehdotetun jatkokäsittelyn mahdolliset seuraukset rekisteröidyille;

(5) asianmukaiset suojatoimet, kuten salaus.

5.6 Työsopimuksen tekeminen ja täyttäminen. Sopimuksen tekemisen (ja täyttämisen) ja oikeutetun edun perusteella Mein työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyyn sisältyy: 

(1) Työntekijän henkilötietojen käsittely lain edellyttämällä tavalla, joka on tarpeen meidän ja työntekijän välisen työsopimuksen täyttämiseksi. Jokainen työntekijä noudattaa erityisesti tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä periaatteita käsitellessään rekisteröityjen tietoja. 

(2) sellaisten tietojen käsittely, jotka työnhakija on toimittanut meille työsopimuksen tekemistä varten, sekä kansallisista tietokannoista ja rekistereistä sekä julkisesta (sosiaalisesta) mediasta kerättyjen henkilötietojen käsittely.  Jos työnhakijaa ei valita, säilytämme työsopimusta varten kerättyjä henkilötietoja yhden vuoden ajan, jotta voimme tehdä työnhakijalle työtarjouksen, kun sopiva avoin työpaikka vapautuu. 

6. ASIAKASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA/TAI SIIRTÄMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE.

6.1 Teemme yhteistyötä sellaisten henkilöiden kanssa, joille voimme luovuttaa rekisteröityjä koskevia tietoja, henkilötiedot mukaan lukien, tällaisen yhteistyön aikana ja sitä varten. 

6.2 Tällaisia kolmansia osapuolia ovat erityisesti varausjärjestelmien ylläpitäjät, kilpailujen järjestäjät, HCP-varauksiin ja sovelluksiin osallistuvat henkilöt (GolfBox, Estonian Golf Association), jotka voivat itse olla rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä. Kolmannen osapuolen rekisterinpitäjä tarkoittaa, että kaikki henkilötiedot kerätään ja käsitellään rekisterinpitäjän toimesta tai sen ohjeiden mukaisesti, ja me käsittelemme henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

6.3 Tällaisia kolmansia osapuolia ovat myös kehityskumppanit, mainos- ja markkinointikumppanit, asiakastyytyväisyyskyselyyn erikoistuneet yritykset, perintäpalvelujen tarjoajat, maksuhäiriörekisterit, ICT-kumppanit eli erilaisten teknisten palvelujen tarjoajat, laskutuspalvelujen tarjoajat, edellyttäen että:

(1) Vastaava tarkoitus ja käsittely on laillista;

(2) käsittelee henkilötietoja ohjeidemme mukaisesti ja sovellettavan sopimuksen perusteella.

6.4 Yleissääntönä on, että emme siirrä henkilötietoja Euroopan talousyhteisön ulkopuolelle. Jos siirrämme henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle, teemme sen tietosuojalainsäädännön mukaisesti vain, jos Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä maassa on “riittävä suoja”, tai jos tällaista päätöstä ei ole tehty, olemme ottaneet käyttöön riittävät suojatoimet (kuten sitovat konsernin sisäiset säännöt tai vakiomuotoiset tietosuojalausekkeet).

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

7.1 Säilytämme henkilötietoja vain ehdottoman välttämättömän ajan. Henkilötiedot, joiden säilytysaika on kulunut umpeen, tuhotaan tai anonymisoidaan parhaiden käytäntöjen ja vahvistamiemme menettelyjen mukaisesti.

7.2 Olemme ottaneet käyttöön toimintatapoja ja menettelyjä henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi käyttämällä sekä organisatorisia että teknisiä toimenpiteitä. 

7.3 Jos henkilötietoihin liittyy vaaratilanteita, ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin seurausten lieventämiseksi ja asiaan liittyvien riskien pienentämiseksi tulevaisuudessa. Muun muassa kirjaamme kaikki tapahtumat ja tarvittaessa ilmoitamme niistä tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidylle suoraan (esim. sähköpostitse) tai julkisesti (esim. kansallisissa tiedotusvälineissä).

8. LASTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TIEDOT

8.1 Emme tietoisesti kerää tietoja alle 13-vuotiaista henkilöistä, eli lapsista, ja noudatamme vanhempien tai huoltajien toiveita, jos teemme näin tietoisesti.  

8.2 Jos kuitenkin saamme tietää, että olemme keränneet henkilötietoja lapselta tai lapsesta ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta, teemme parhaamme lopettaaksemme tällaisten henkilötietojen käsittelyn tai saadaksemme huoltajan tai vanhemman suostumuksen. 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

9.1 Suostumukseen liittyvät oikeudet:

(1) Rekisteröidyllä on oikeus ilmoittaa meille milloin tahansa halustaan peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta aikaisemman käsittelyn laillisuuteen. Voit tarkistaa, muuttaa ja peruuttaa meille antamasi suostumukset ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta 13.   

9.2 Rekisteröidyllä on myös seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

(1) Oikeus saada tietoja eli rekisteröidyn oikeus saada tietoja hänestä kerätyistä henkilötiedoista. 

(2) Oikeus tutustua tietoihin, johon sisältyy rekisteröidyn oikeus saada kopio käsitellyistä henkilötiedoista. 

(3) Oikeus oikaista virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus korjata virheelliset tiedot ottamalla meihin yhteyttä. 

(4) Oikeus tietojen poistamiseen, eli tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, esimerkiksi jos käsittely perustuu yksinomaan suostumukseen. 

(5) Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista. Tämä oikeus syntyy esimerkiksi, jos henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaan sallittua tai jos rekisteröity kiistää väliaikaisesti henkilötietojen oikeellisuuden. 

(6) Oikeus tietojen siirrettävyyteen eli rekisteröidyn oikeus saada henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa mukanaan tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. 

(7) Automaattiseen käsittelyyn liittyvät oikeudet tarkoittavat, että rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu automaattisiin päätöksiin. 

(8) Oikeus saada valvontaviranomaisen arvio siitä, onko rekisteröidyn henkilötietojen käsittely laillista;

(9) Oikeus korvaukseen, jos henkilötietojen käsittely on aiheuttanut vahinkoa rekisteröidylle. 

10. OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN JA VALITUSTEN TEKEMINEN.

10.1 Oikeuksien käyttäminen. Rekisteröidyllä on oikeus ottaa meihin yhteyttä kohdassa 13 annettujen yhteystietojen kautta, jos hänellä on henkilötietojen käsittelyä koskeva kysymys, pyyntö tai valitus.

10.2 Valituksen tekeminen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus meille, tietosuojavaltuutetulle tai tuomioistuimelle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta osoitteesta https://www.aki.ee/ .

11. EVÄSTEET JA MUUT VERKKOTEKNOLOGIAT

11.1 Voimme kerätä tietoja verkkosivuston kävijöistä ja muista tietoyhteiskunnan palveluista evästeiden (eli pienten tietojen, jotka kävijän selain tallentaa kävijän tietokoneen tai muun laitteen kiintolevylle) tai muiden vastaavien tekniikoiden (esim. IP-osoite, laitetiedot, sijaintitiedot) avulla ja käsitellä näitä tietoja. 

11.2 Käytämme keräämiämme tietoja, jotta voimme tarjota palvelua kävijän tai asiakkaan tottumusten mukaisesti; varmistaaksemme palvelun parhaan mahdollisen laadun; informoidaksemme kävijää ja asiakasta sisällöstä ja antaaksemme suosituksia; tehdaksemme mainoksista tarkoituksenmukaisempia ja tehostaaksemme markkinointia; helpottaaksemme kirjautumista ja tietosuojaa. Kerättyjä tietoja käytetään myös kävijöiden lukumäärän laskemiseen ja heidän käyttötottumustensa tallentamiseen.

11.3 Käytämme istunto-, pysyviä ja mainosevästejä. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti jokaisen käynnin jälkeen; pysyvät evästeet säilytetään verkkosivuston toistuvaa käyttöä ja mainontaa varten, ja kolmansien osapuolten evästeitä käyttävät yhteistyökumppaneidemme verkkosivustoihin linkitetyt verkkosivustot. Emme valvo näiden evästeiden luomista, joten voit saada tietoja näistä evästeistä kolmansilta osapuolilta. 

11.4 Kävijät hyväksyvät evästeiden käytön verkkosivustolla, tietoyhteiskuntapalvelun asetuksissa tai verkkoselaimessa. Kävijä voi itse vaikuttaa siihen, ottaako hän evästeet ja muut vastaavat tekniikat käyttöön tai poistaa ne käytöstä selaimensa asetusten, tietoyhteiskuntapalvelun asetusten ja yksityisyyden suojaa parantavien alustojen, kuten Kaikki evästeistä: kuvaukset evästeistä ja muista käytetyistä verkkotekniikoista; Verkkovalintasi; Tietoja mainoksista; Verkkomainonta, avulla,   (englanniksi): evästeiden ja muiden verkkotekniikoiden valvonta- ja seurantajärjestelmä, jonka avulla rekisteröity voi muuttaa ja valvoa henkilötietojen käyttöä.

12. YHTEYSTIEDOT JA TIEDOT

12.1 Tietosuojavelvoitteidemme täyttämiseksi parhaiten yhteyshenkilönä toimii Kristi Laur, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa info@otepaagolf.com.

13. MUUT EHDOT 

13.1 Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tietosuojaehtoja yksipuolisesti. Ilmoitamme rekisteröidyille kaikista muutoksista verkkosivustollamme, golfkeskuksessa, sähköpostitse tai muulla tavoin.

13.2 Viimeisimmät muutokset tietosuojakäytäntöön ja voimaantulopäivä: 

Julkaisu Voimaantulopäivä Tärkeimmät muutokset

05.06.2020 05.06.2020 Alkuperäinen teksti

03.02.2021 01.03.2021 Muutokset teiden ja tuotteiden myynnissä.