GOLFKESKUKSEN YLEISET EHDOT

1. Yleiset edellytykset
1.1. Otepää Golf on laatinut nämä periaatteet ja säännöt, jotka ovat pakollisia kaikille Otepää Golfkeskuksen kävijöille ja joita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkiin siitä hetkestä lähtien, kun kävijä astuu golfkeskukseen.
1.2. Kävijän ja Pelaajan sekä Otepää Golfin väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yleisiä sopimusehtoja ja niihin liittyviä asiakirjoja: “Etiketti ja pelitahti”, “Tietosuojaseloste” ja mahdolliset Otepää Golfin ja Pelaajan väliset määräykset, ohjeet (esim. ohjeet kentällä liikkumisesta) tai sopimukset (esim. sopimus pelioikeuksien ostamisesta). Riitatapauksessa sovelletaan Viron lakia, ja riita ratkaistaan Tarton lääninoikeudessa.
1.3. Otepää Golf voi tarvittaessa muuttaa yleisiä sopimusehtoja varmistaakseen, että pelaajat ja vieraat saavat riittävästi tietoa verkkosivujen kautta tai golfkeskuksessa.

2. Määritelmät

2.1. Vierailija – kuka tahansa Otepään Golfkeskukseen saapuva henkilö eli pelaaja.
2.2. Pelaaja – henkilö, joka on hankkinut oikeuden käydä Otepään Golfkeskuksen
pelata golfkentillä;
2.3. Otepää Golf – oikeushenkilöt Proformest OÜ, Otepää Golf & Country Club ja Sport field operator SA.
South Estonia Golf, yhteystiedot: info@otepaagolf.com.
2.4. Golfkeskus – ovat tilat, rakennukset ja muut asiat, joita tarvitaan golfin pelaamiseen.
ja jotka sijaitsevat Otepää Golfin hallinnoimalla alueella ja joita
voivat käyttää muut henkilöt, esim. ravintolan omistaja, klubitalon johtaja.
2.5. Golfkenttä – 18-reikäinen golfkenttä
2.6. Verkkosivusto – Otepää Golfin verkkosivut http://www.otepaagolf.com/et ja sosiaalisen median kanavat (esim. Facebook).

3. Vierailijoiden oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Golfkeskukseen saapumisesta lähtien kävijä sitoutuu noudattamaan golfkeskuksen tiloissa olevia opasteita ja merkintöjä ja pidättäytymään kävelemästä alueilla, joita ei ole merkitty tähän tarkoitukseen (esimerkiksi etsiessään lyhintä reittiä tiiauspaikoille tai muulla tavoin valittuun määränpäähän, kulkemasta nurmikkoalueilla, joilla ei ole selkeästi ja selvästi merkittyjä väyliä ihmisten, golfkärryjen tai muiden selkeästi ymmärrettävien kulkuvälineiden liikkumista varten tai selkeästi merkittyjä alueita liikennettä varten).
3.2. Vierailijoiden on kohdeltava golfkeskuksen omaisuutta, mukaan lukien kaikkia niitettyjä ja hoidettuja alueita, kuten lyöntipaikkoja, väyliä, viheriöitä jne., varovaisesti. On muistettava, että kaikki kävijän näköpiirissä olevat luontokohteet ovat myös osa golfkeskuksen aluetta;
3.3. Vierailijaa ohjaa periaate, jonka mukaan golfkeskuksen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus poistaa golfkeskuksen alueelta henkilö, joka rikkoo yleisiä ehtoja, on epävakaassa kunnossa, rikkoo kentän sääntöjä tai rikkoo golfetikettiä;

3.4. Vierailija kunnioittaa periaatetta, jonka mukaan oikeus opettaa golfia, mainostaa ja asentaa golfvälineitä sekä myydä tavaroita golfkeskuksen tiloissa on rajoitettu sopimuskumppaneihin, jotka ovat tehneet sopimuksen golfkeskuksen kanssa. Muilla henkilöillä ei ole oikeutta sijoittaa minkäänlaista mainontaa tai harjoittaa myyntitoimintaa golfkeskuksen tiloissa.
3.5. Käyttäytyä golfkeskuksessa kohtuullisella ja kohteliaalla tavalla golfkeskusta kokonaisuudessaan ja kaikkia golfkeskuksen työntekijöitä kohtaan, mukaan lukien kaikki muut henkilöt, joiden tiedetään tai joiden voidaan kohtuudella olettaa toimivan golfkeskuksen puolesta tai sen etujen mukaisesti. Häiritsevää, loukkaavaa, pilkkaavaa, herjaavaa tai muuta töykeää käytöstä (mukaan lukien väärien tietojen levittäminen, järjestämänsä tapahtuman boikotoiminen tai boikottiin kehottaminen jne.) pidetään törkeänä väärinkäytöksenä.

4. Pelaajan oikeudet ja velvollisuudet
4.1. Ennen peliä:
a) Ennen kentälle tuloa ja varusteiden vuokraamista pelaaja maksaa kausikorttipaketin tai greenfeen kassalla tai pankkisiirrolla.
b) Pelaajan on ilmoittauduttava kierrokselleen henkilökohtaisesti caddiemasterille viimeistään 20 minuuttia ennen alkamisaikaa ja noudatettava alkamisaikaa. Jos pelaaja ei voi käyttää varattua lähtöaikaa, hänen on ilmoitettava siitä caddiemasterille mahdollisimman pian. Peliajan varaaminen etukäteen ei vapauta pelaajaa velvollisuudesta ilmoittaa henkilökohtainen läsnäolonsa caddiemasterille;
4.2. Pelin aikana:
a) Pelaaja asettaa rikkoutuneen tiin tiipaikalle sille osoitetulle reiälle. Puusta ja muista luonnonmateriaaleista valmistettujen teiden käyttö kentällä on sallittua. Suositeltavaa on käyttää “biokärkiä”. Muovisauvojen käyttö on kielletty, koska ne vahingoittavat kentän varusteita;
b) Pelaajan on korjattava kaikki jäljet kentällä (mukaan lukien jäljet, joissa pallo laskeutuu viheriölle), lukuun ottamatta tiialueelta lyötyjä divotteja, joita ei korjata. Tiian kohdalla on syytä ripotella siemenseosta (tiian kohdalla, jos siemenseosta on saatavilla);
c) Pelaajan on kaivettava bunkkeri uudelleen lyönnin jälkeen ja asetettava kaivuri bunkkeriin pelisuunnan suuntaisesti siten, että kaivurin pää ei ulotu bunkkerista;
d) Pelaajan on vältettävä ruohonharjan vahingoittamista harjoituslyöntejä tehdessään;
(e) Pelaaja varmistaa, että pelaajan edessä oleva ryhmä on pelaajan lyöntialueen ulkopuolella, kun lyönti suoritetaan;
f) Pelaaja antaa aina etusijan kenttätyöntekijöille/vihreänhoitajille, jotta he saavat työnsä radalla valmiiksi. Viheriönhoitaja antaa pelaajalle merkin, että hän saa jatkaa peliä mahdollisimman pian;

g) Pelaaja pelaa golfkenttiä aina vain yhteen suuntaan, aloittaen tiipaikalta ja siirtyen viheriölle, ja pelaaja pelaa kentät aina numerojärjestyksessä. Jos pelaaja päättää lyhentää otteluaan, hän voi tarvittaessa ja kiireellisessä tapauksessa keskeyttää ottelun ja poistua kentältä. Tämä voidaan kuitenkin tehdä käyttämällä kentän läpi kulkevia polkuja pelisuuntaan. Pelaaja ei saa liikkua kentällä vastakkaiseen suuntaan. Jos vaarana on muiden pelaajien häiritseminen tai riita, radalla pelaavilla pelaajilla on aina etusija;
h) noudattamaan kentän käyttösääntöjä ja kentän, kärryjen ja golfkärryjen käytön kieltäviä kylttejä. Alueelle ei saa mennä kärryllä tai golfkärryllä, jonka eteen on asennettu opastekyltti.
i) käyttäytyä kentällä golfkeskuksen sääntöjen mukaisesti: “Etiquette and Pace of Play”, eli pukeutuminen kentällä golfetikettien mukaisesti. T-paidat, rantavaatteet, farkut, mekot, rantakengät, kengät, joissa on korkokengät tai metallinastat (esim. golfmailat, joissa on metallipiikkejä), ja revityt vartalopeitteet eivät ole sallittuja kentällä.
j) Ei tuoda kentälle lemmikkejä, jotka häiritsevät muita pelaajia. Lemmikit ovat sallittuja golfkeskuksessa vain hihnassa ja kuonokopassa;
k) 1.1.2021 alkaen bensakäyttöisellä golfkärryllä ajaminen golfkeskuksen alueella on kielletty.
4.3. Pelin lopussa:

a) Pelaajan on vietävä golfkärry ja harjoituspallokori klubitalon vieressä tai parkkipaikalla sijaitsevaan paikkaan pelin päätyttyä;
b) Pelaajan on palautettava Golfkeskuksen lainaama (myös ilmaiseksi) tai vuokraama tai muutoin pelaajan käyttöön luovutettu omaisuus samassa kunnossa kuin se on lainattu, jollei tavanomaisesta kulumisesta muuta johdu.

5. Otepää Golf Centerin oikeudet ja velvollisuudet
5.1. Golfkeskuksella ja sen henkilökunnalla on oikeus vaatia, että pelaaja ja vieras eivät tee näin:
a) rikkoo yleisiä sopimusehtoja tai muita niissä mainittuja asiakirjoja, mukaan lukien “Etiquette and Pace of Play”;
(b) häiritä tai häiritä golfkeskuksen pelaajia ja kävijöitä, golfkeskuksen työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita heidän tehtäviensä suorittamisessa;
(c) ei aiheuttaisi golfkeskukselle taloudellisia menetyksiä;
(d) häpäistä tai halventaa Golfkeskusta, sen työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita;
5.2. Otepää Golf pidättää itsellään oikeuden puuttua muissa kuin näissä säännöissä säädettyihin rikkomuksiin näissä säännöissä ja virallisissa golfsäännöissä esitettyjen periaatteiden perusteella sekä kansainvälisesti että voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, jos rikkomukset vahingoittavat Golfkeskukselle tärkeitä henkisiä ja aineellisia arvoja ja näiden arvojen vahingoittuminen on todistettu ainakin todistajien lausunnoilla tai Golfkeskuksen henkilökunnan toimesta.
5.3. Lausekkeessa 5.1 tarkoitetuissa olosuhteissa golfkeskuksella on oikeus kieltäytyä tarjoamasta golfpalvelua kenelle tahansa henkilölle ja määrätä lisäsakkoja luvussa 6 esitetyllä tavalla riippumatta siitä, onko sääntöjä rikkova henkilö maksanut golfista (green fee tai pelimaksu).

6. Vastuu
6.1. Otepää Golfin edustajilla on velvollisuus valvoa yleisten sopimusehtojen noudattamista. Henkilölle, joka rikkoo yleisiä käyttöehtoja, ilmoitetaan rikkomuksesta suullisesti tai kirjallisesti, ja häntä vaaditaan lopettamaan rikkomus välittömästi. Jos sääntöjä ei noudateta tai niitä rikotaan toistuvasti, Otepää GoL:n edustajan ei tarvitse antaa suullista tai kirjallista varoitusta, vaan hän voi soveltaa lausekkeessa 6.2 mainittua oikeussuojakeinoa ilmoittamalla asiasta vieraalle tai pelaajalle.
6.2. Golfkeskuksella on oikeus käyttää oikeussuojakeinoja yleisten sopimusehtojen rikkomisen sekä Golfkeskuksen omaisuuden tuhoutumisen ja palauttamatta jättämisen yhteydessä seuraavissa tapauksissa ja seuraavalla tavalla:
a) Golfkentän rikkominen golfkärryllä tai muulla kulkuvälineellä, mukaan lukien muulin urheilulaitteelle tai -välineelle aiheuttama mekaaninen vahinko: sopimussakko 320-2000 €;
b) Golfkärryn rikkominen: sakko 320-1 000 euroa;
c) Range-pallojen anastaminen ja/tai niillä pelaaminen range-alueen ulkopuolella (esim. golfkentillä, harjoitusviheriöillä jne.): pelikielto Otepään Golfkeskuksessa ja sakko 320-1000 €;
d) Pelaaminen ilman tiiausilmoittautumista – sakko enintään 300 €;
e) Pelaaminen golfkentällä ilman pelioikeutta – rangaistus on kolminkertainen green fee;
f) Jos pelaaja tai vierailija rikkoo yleisissä ehdoissa (erityisesti luvuissa 3-5) esitettyjä käyttäytymis- ja etikettisääntöjä ja jos tämän lausekkeen a-e alakohdissa tarkoitettu sopimussakko määrätään, lisäkorjaustoimenpiteenä – pelikielto ja/tai vierailukielto golfkeskuksessa;
6.3. Sakko tai korvaus on maksettava 21 päivän kuluessa siitä, kun pelaajalle tai vierailijalle on ilmoitettu tällaisesta vaatimuksesta. Muita oikeussuojakeinoja (pelikieltoja, vierailukieltoja) sovelletaan siitä hetkestä alkaen, kun niistä ilmoitetaan. Pelikiellon ja vierailukiellon osalta rikkomuksen tekijällä on oikeus pyytää sen keskeyttämistä tai lopettamista Otepää Golfin hallitukselta (esim. oleskelukiellon keskeyttäminen osallistuakseen klubitalon yleiskokoukseen).
6.4. Mikäli sakkoa ei makseta, Otepää Golf voi siirtää saatavan kolmannelle osapuolelle perintää varten Golfkeskuksen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Otepää Golfikeskus