IGA MÄNGIJA JA KLIENDI KOHUSTUS ON TEADA VABAAJAKESKUSES KEHTIVAID REEGLEID

HEA GOLFAR JA KÜLASTAJA

Selleks, et Sinu ja teiste kaaskülastajate teekond meie juures oleks kõigiti meeldiv ning igaüks tunneks ennast siin hästi, palun tutvu enne golfikeskusesse tulekut meie kodukorra reeglitega. Täname Sind, et hoolid!

ETIKETT JA MÄNGUTEMPO

Mängija kohustused

Harjutusväljakul (sh range’il) harjutaja kohustatud:

_ Lähtuma mängimisel rahvusvahelistest R&A ja USGA Golfireeglitest ja Otepää Golfi kohalikest reeglitest (vt. allolevat linki).

_ Mitte segama kaasmängijat, sh nt seisma kaasmängija löögi sooritamisel paigal.

_ Lülitama mobiiltelefoni mängimise ajaks välja või hääletu režiimi peale. Vältima telefonikõnesid, mis segavad kaasmängijaid või mängutempot.

_ Hoidma ettenähtud mängutempot. Mänguks ettenähtud aeg on kirjas greenfee piletil või tulemuskaardil. Ettenähtud mängutempoga mängival grupil on õigus võtta 5-minutine puhkepaus pärast üheksanda raja lõpetmist caddiemasteri/klubihoone juures.

_ Võimalusel laskma enda järel mängutempost kiiremini mängival grupil oma grupist mööduda olenemata sellest, mitu liiget on tagumises grupis. Kohustus tagant tulev grupp mööda lasta on siis, kui ise jäädakse maha raja mängutempost ja/või kui eesolev grupp on jäänud kaugemale kui üks terve rada. Tagant tuleval grupil ei ole kunagi õigust nõuda enda mööda laskmist, see on eesoleva grupi otsus, kas, millal ja kuidas taga mängival grupil mööduda lastakse. Väljakul on üldjuhul eelisõigus kolme- ja neljaliikmelistel mängugruppidel.

_ Kutsuma kokkuleppel mittelaheneva konfliktsituatsiooni korral kohale Marshalli, kes olukorra lahendab. Marshalli otsus on lõplik ja siduv kõigile mängijatele. Marshalli puudumisel on otsustusõigus caddiemasteril või tema poolt saadetud Golfikeskuse töötajal.

_ Griinile jõudes asetama golfibägi selliselt, et pärast puttamise lõpetamist saaks lühimat teed pidi järgmisele tiile suunduda, seejuures ei tohi golfibägi asetada griinile või foregriinile;

Lahkuma raja lõpetamise korral koheselt griinilt ja täitma tulemuskaardi järgmisel tii-alal; Kaebusi teiste mängijate, Marshalli või muude väljakul viibivate isikute suhtes on võimalik

esitada Golfikeskuse juhatusele kirjalikult e-posti teel aadressile info@otepaagolf.com.
_ Iga mängija kohustus on informeerida Golfikeskust või caddiemasterit Golfikeskuse vara või väljaku rikkumisest, divotite mitteparandamisest, mängurahu rikkumisest. 

 

 

Golfiauto kasutamise reeglid:

(1) golfiauto peal ei tohi korraga olla üle 2 täiskasvanud isiku, kuna see põhjustab sõiduki akule pöördumatut kahju.

(2) Golfiauto tagumise golfikottidele mõeldud osa peal ei ole lubatud seista ühelgi isikul, kuna see võib sõiduki tasakaalukeset nihutada ning sellega võib kaasneda õnnetusjuhtum, vigastused nii sõidukile kui sellega sõitvatele isikutele ja muu sellelaadne;

(3) Golfiautot on lubatud juhtida alates 14-aastase vanusest. Alla 14-aastane isik ei oma luba juhtida golfiautot ka täiskasvanu kõrval istudes. Teavitame kõiki selle reegli rikkujaid käesolevaga sellest, et kindlustus ei kehti noorema isiku juhtimisel toimunud õnnetuste puhul ja golfiauto rendile võtnud klient vastutab juhtumi puhul 100% kaasnenud tagajärgede eest nii vara omaniku kui kõigi kolmandate isikute suhtes.

_ Mitte segama ega häirima oma käitumisega teiste külatajate harjutamist.

_ Pitch ja Put harjutusalal kasutama ainult isiklikke mängupalle ja mitte kasutama driving range harjutuspalle.
_ Olema ettevaatlik ja järgima kõiki ohutusnõudeid.

_ Parandama murutiil harjutades enda järel löögijäljed. Murutii kasutamine on lubatud ainult mängijatele, kelle HCPI on maksimaalselt 36.

_ Rehitsema harjutusbunkrites treeningu järel oma jäljed.
_ Vältima võimalikke murukahjustusi (divoteid) harjutusgriinide vahetus läheduses.